ตอนที่ 1 : Spring-WS

1.  Tools:
– Eclipse 3.2.0 : wtp-all-in-one-sdk-R-1.5.0-200606281455-win32.zip
– Spring-WS : spring-ws-1.5.2-with-dependencies.zip
– JDK 1.5.0_15 : jdk-1_5_0_15-windows-i586-p.exe
– SOAP UI : soapUI-2.0.2-installer.exe
– Trang : trang-20030619.zip

2. ออกแบบ XML

2.1 file echo.xml
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
<echoRequest xmlns=”http://mycompany.com/spring-ws/samples/echo”>HelloWorld</echoRequest&gt;

2.2 file echo.xsd (อาจจะใช้ Trang ช่วยในการปรับแต่ง หรือ สร้างขึ้นเองก็ได้)
ซึ่งในที่นี้เราจะกำหนด pattern ของการ request ที่รับเข้ามาให้เป็นเฉพาะตัวหนังสือภาษาอังกฤษเท่านั้น a-z และ A-Z

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<schema xmlns=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema&#8221;
elementFormDefault=”qualified”
attributeFormDefault=”qualified”
targetNamespace=”http://www.springframework.org/spring-ws/samples/echo&#8221;
xmlns:tns=”http://www.springframework.org/spring-ws/samples/echo”&gt;

<element name=”echoRequest”>
<simpleType>
<restriction base=”string”>
<pattern value=”([A-Z]|[a-z])+”/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name=”echoResponse” type=”string”/>

</schema>

2.3 นำ echo.xsd ที่ได้ไปวางไว้ใน WEB-INF/   (แต่ขอแนะนำให้เอา echo.xml ไปวางด้วย)

3. เริ่มการ Coding
3.1 สร้าง project ชื่อ “examplews”
3.2 สร้าง tomcat Server บน Eclipse
3.3 add libraries เหล่านี้ลงใน project
– activation-1.1.jar
– axis-1.4.jar
– axis-jaxrpc-1.4.jar
– axis-saaj-1.4.jar
– axis-wsdl4j-1.5.1.jar
– commons-discovery-0.2.jar
– jsr173_api.jar
– spring.jar
– spring-ws-1.5.1.jar

3.4 download spring-ws-1.5.2-with-dependencies และ unzip ออกมา
3.5 แก้ไข code ตัวอย่างที่อยู่ใน spring-ws-1.5.2\samples\echo\src\main\java  และไปไว้ใน src ของโปรเจก examplews
3.6  copy 3 files ใน spring-ws-1.5.2\samples\echo\src\main\webapp\WEB-INF  มาไว้ใน WEB-INF ของ โปรเจก examplews  จะได้ดังรูป

3.7 add examplews project ลงบน Tomcat server
3.8 Start Tomcat (examplews โปรเจกต์)
3.9 เปิด IE และพิมพ์ URL : http://localhost:8080/examplews/echo.wsdl จะได้ดังรูปเป็นอันเรียบร้อย

4. Test โดยใช้ SOAP UI 2.0.2 จะได้ ผลลัพธ์ดังรูป
Add WSDL from URL  > ใส่ http://localhost:8080/examplews/echo.wsdl

Result
Request : <echo:echoRequest>HELLOOOOOO
Response : <ns1:echoResponse ….> HELLOOOOOO
คำแนะนำ :  รัน Tomcat 5.5 โดยใช้ JRE1.5.0_15 จะดีกว่า
เนื่องจากในตอนแรกผมใช้ Tomcat 5.5 กับ JRE 1.6 แล้วมี error ครับ เกี่ยวกับ Class Loader ในขณะสั่ง start up tomcat ซึ่งเห็น error แล้วก็ ถอดใจ เปลี่ยนแผนไปใช้ JRE 1.5 แต่ก็ต้องตาม add library ให้ครบ ซึ่งผมขาดแค่ jsr173_api.jar    แล้วหลังจากเพิ่ม library นี้เข้าไปก็สามารถ รัน โปรเจกต์ได้ โดยไม่มีปัญหาอะไรครับ

บทความอ้างอิง
1. Spring Web Servers – Reference Documentaion
2. Spring in Action 2nd edition
3. Article : Mathew’s Thoughts

>> จอ บอ จบ (- – “)

Advertisements

Tags:

2 Responses to “ตอนที่ 1 : Spring-WS”

  1. enjoy127 Says:

    Please read this article,
    http://www.infoq.com/articles/arjen-poutsma-spring-ws

  2. enjoy127 Says:

    เพิ่มเติม :
    http://sacrephill.wordpress.com/2008/07/16/creating-a-web-service-with-spring-ws/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: